12 augustus 2038: Internationale dag van de Jeugd

zondag 12 augustus 2018

De toekomst hoort toe aan de volgende generaties. Zo is het vandaag in 2038, en zo is het altijd geweest. Ons heden werd gevormd in ons verleden. Reden te meer om te investeren in kwalitatief onderwijs en het ondersteunen van jongeren in het creëren van een duurzame toekomst.

20 jaar geleden daagden een aantal jongeren de regering van de VS voor de rechtbank omdat die zich niet genoeg inzette tegen klimaatverandering en daardoor hun grondwettelijk recht op leven en vrijheid schonden.

Naast deze jongeren, zijn er vele andere die onze huidige realiteit in 2038 hebben helpen vorm geven.

Zoals bijvoorbeeld de zusjes Melati en Isabel Wijsen uit Bali die door hun activisme met het initiatief byebyeplasticbags ervoor hebben gezorgd dat Indonesië - één van de groote plastic vervuilers in de wereld indertijd - alle plastic weert sinds 2021.

In België blijken enkele van onze huidige regeringsleiders met oog voor een duurzame toekomst ook te hebben deelgenomen aan de workshops van Globaal Kabaal in 2018.

Andere inspirerende voorbeelden van jongeren uit 2018 die de fundering hebben leggen voor Betergem’s 2038 over de wereld vind je hier. Vandaag zijn we in België met iets meer dan 4 miljoen jonge Belgen, onder de 30 jaar.  (Bron: data)

De  lijst van jongeren die vandaag in 2038 mee onze Betergemse toekomst duurzaam proberen te houden, moet nog gepubliceerd worden.

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.