Consumeren in Betergem

Een beter leefmilieu, daar werken we aan in Betergem. De manier waarop wij leven, heeft een invloed op het milieu. We moeten daarom onze manier van consumeren aanpassen. Maar hoe doen we dat?

 

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

We blijven evenveel producten en diensten kopen. We zorgen voor minder druk op het leefmilieu. Daarom zoeken we andere manieren om te produceren.

We kiezen voor de nieuwste technologieën. Die maken de productie veel efficiënter: we produceren sneller en maken minder afval.

We produceren altijd op de goedkoopste plaats. Hoe goedkoper de producten, hoe meer mensen ze kunnen kopen.

We blijven evenveel producten maken, voor elke stijl en voor elke smaak. Maar: die producten moeten we ‘circulair’ ontwerpen. We moeten ze eindeloos opnieuw kunnen gebruiken. Producten en verpakkingen moeten altijd opnieuw een grondstof worden, als ze niet meer nodig of stuk zijn.

We kopen minder producten en diensten. De economie hoeft niet altijd te groeien. We hoeven er niet langer voor te zorgen dat mensen meer kunnen kopen.

Mensen die weinig spullen nodig hebben, moeten minder hard werken om die te kunnen kopen. Zo hebben ze meer tijd voor ontspanning. Zo komt er ook ruimte vrij om je in te zetten voor je buurt, je familie en/of goede doelen.

In plaats van te kopen en weg te gooien, herstellen we, maken of kweken we onze spullen en voeding zelf.

Minder consumeren is beter voor het milieu.

We hebben minder eigen spullen, we delen ze.
‘Delen’ wordt dus het nieuwe hebben.

We investeren vooral in ‘deeleconomie’. Mensen betalen bedrijven dan voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld: ‘mobiliteit’ of ‘koeling’. In ruil kunnen ze gedeelde auto’s en frigo’s gebruiken.

We kiezen ook voor ‘peer-to-peereconomie. Daarin ontwikkelen gewone burgers als peers (‘gelijken’) samen producten en diensten die iedereen gratis mag gebruiken. Die producten of diensten heten commons (‘gemeengoed’). Voorbeelden zijn een online encyclopedie als Wikipedia of een instrumentheek, een digitaal platform waarmee mensen materiaal kunnen lenen bij elkaar voor een klusje. Zo hoeft niet iedereen het materiaal zelf te kopen. 

"Door meer spullen te delen, consumeren we minder maar beter en duurzaam. Daarnaast is het essentieel dat producenten stoppen met geplande veroudering in hun producten."

Volksvergaderaars uit Vilvoorde, 6 september 2018

Wat kozen de Betergemse volksvergaderaars?

De meesten kozen resoluut voor een circulaire economie waarbij grondstoffen hergebruikt worden. Daarnaast zetten ze ook in op het delen van spullen zoals werkplaatsen met gemeenschappelijk gereedschap.

Ze zijn van oordeel dat we moeten consuminderen, onder andere door vooral spullen te delen. 
Bovendien zullen producten duurzamer moeten zijn, langer meegaan, en circulair van ontwerp.

De mogelijke toekomstpiste om de groei van de economie te beperken bleek toch iets waar men minder voor te vinden viel.

TranCity, Trefdag van Pulse Transitienetwerk, Leuven, 23 oktober 2018

 

"Beter comfort is gedeeld comfort."

Bezoekers Boost je Buurt Roeselare, 27 maart 2018

Inspiratie voor doeners

Deel de toekomst: 65 maatregelen voor de deel-economie in een veerkrachtig Vlaanderen


Investeren in de deel-economie is investeren in een duurzame, leefbare en warme toekomst. Veel burgers, initiatieven en organisaties maken vandaag al actief werk van delen. Toch zal de deeleconomie enkel verankerd kunnen raken in de Vlaamse maatschappij wanneer de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt als facilitator, ondersteuner en regulator. Deze gids legt je uit hoe je daar concreet werk van maakt.
BBL e.a.

Organiseer een ShareFair

 

Wil je met je gemeente aan de slag rond hergebruik en het delen van spullen? KVLV-groepen organiseerden intussen al meer dan 1000 ShareFairs: geef- en deelinitiatieven allerhande. De korte inspiratiefiches vind je hier: een weggeefkast, een kledingruil, een geefplein, een potluck,… Spreek zeker een KVLV-groep in je gemeente aan om het samen op poten te zetten. 
KVLV

Gedeeld gebruik van materiaal tussen buren stimuleren

Een gemeente kan het delen van gebruiksvoorwerpen op verschillende manieren stimuleren bij haar inwoners. Peerby België heeft hier heel wat expertise in en kan gemeenten begeleiden. Een handige tool die daarbij wordt ingezet, is Peerby. Dit is een vraaggestuurde website en een mobiele applicatie waarmee je makkelijk items kunt delen met je buren. 
Peerby

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.