Geld in Betergem

De manier waarop we met geld omgingen, zorgde voor heel wat crisissen aan het begin van de 21ste eeuw: de bankencrisis uit 2008, maatschappelijke en ecologische crisissen. Geld blijft natuurlijk belangrijk in Betergem, maar het moet anders. Hoe gaan we om met geld in Betergem?

We gebruiken een lokale munt

We krijgen een deel van ons loon in een lokale munt. Daarmee kunnen we niet betalen op een andere plek. We betalen er handelaars en organisaties uit onze buurt mee. We kopen lokale producten en geven geld uit aan lokale activiteiten.

We beleggen geld lokaal. Het verdwijnt dus niet uit de lokale economie.

We worden onze eigen bankier

Burgers richten samen coöperatieve banken op, de zogenaamde ‘burgerbanken’. De overheid stimuleert dat.

Met het geld van ‘hun bank’ proberen burgers niet alleen winst te maken. Ze investeren het ook in de samenleving doordat deze banken vooral geld investeren in sociale of ecologische projecten

Burgerbanken kunnen geld lenen aan bedrijven (en omgekeerd).

Geld bestaat alleen nog digitaal

We kunnen alleen nog digitaal betalen. Papiergeld bestaat niet meer. We kunnen dus geen fraude meer plegen

De belastingdienst haalt het geld dat we moeten betalen automatisch van onze rekening. Geen fiscale fraude meer dus geen controle meer nodig. Dat spaart geld uit. Fijn gevolg: de belastingen dalen!

"Minder overdaad --> meer (financiële) vrijheid, minder stress, meer sociaal contact."

Klein Brabant, 17 mei 2018

Geld is een moeilijk thema en is ook relatief weinig besproken in de burgercommissies.  Er zijn 2 duidelijke trends.  Burgercommissies zien een grote rol in complementaire munten om de lokale economie te ondersteunen.  En de digitalisering van het geldsysteem zou kostenbesparend zijn.  Er zal meer transparantie zijn en tax-verwerking kan volledig automatisch verlopen.

Burgers willen meer betrokken worden in de geld-economie en zien banken dan als coöperaties.

Verder wordt ruilen nog als optie naar voren geschoven.

Opstapje naar lokale munt, via een registratie van 'punten' voor bepaalde voordelen, m.a.w. van credit naar munt

Boost je Buurt, Leuven, 7 oktober 2017

"Meer geld in eigen economie, minder centralisatie van kapitaal bij multinationals."

Hasselt, 16 mei 2018

Inspiratie voor doeners

In 5 stappen naar duurzaam investeren voor organisaties en gemeentes

 

Institutionele instellingen als gemeenten, universiteiten en vzw’s beschikken vaak over geld dat ze niet direct nodig hebben. Dit geld slaapt niet bij de bank of het beleggingsfonds waar het wordt geplaatst, maar wordt geïnvesteerd in bedrijven en projecten. In dit artikel geeft FairFin ism de werkgroep Fondsen van het TransitieNetwerk Middenveld 5 stappen op weg naar een duurzaam investeringsbeleid voor jouw gemeente of organisatie, waar jijzelf aan kunt bijdragen.

TNM

Start je eigen lokale munt

Steeds meer lokale besturen in Vlaanderen gaan met gemeenschapsmunten aan de slag om onder meer sociale kwesties, het klimaat, economische uitdagingen of burgerparticipatie aan te pakken.
In de MuntUit brochure "Start je eigen munt" kan u alvast meer inspiratie vinden over de mogelijkheden van dit instrument voor jouw gemeente of organisatie.

MUNTUIT

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.