Maken in Betergem

We blijven dingen produceren in Betergem. Dat doen we binnen een ‘circulaire economie’ of een ‘kringloopeconomie’:

- We gebruiken geen grondstoffen die ‘op’ kunnen geraken.
- We gebruiken alleen hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld: zonne-energie of windenergie.
- We dumpen het afval van het productieproces niet. We hergebruiken het om nieuwe dingen te maken.

Hoe ziet onze circulaire economie er precies uit in Betergem?

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

We kiezen voor ‘decentralisering’ van de productie.

We produceren alleen lokaal. Daardoor moeten we minder producten laten overkomen uit het buitenland per boot, vliegtuig of trein. Kunnen we iets niet ter plekke produceren? Jammer, dan aanvaarden we dat we het niet kunnen kopen.

We kiezen voor korte ketens. We kopen dus rechtstreeks bij de producent en werken niet met tussenhandelaars.

We kiezen voor lokale materiaalkringlopen. Afval-materiaal bij de productie van één voorwerp, wordt weer ingezet als lokale grondstof voor een ander product: Bijvoorbeeld:

  • Koffiegruis wordt opgehaald en gebruikt als meststof voor lokale champignons te kweken.
  • De kleren die we niet meer dragen, kunnen naar de lokale tweedehandswinkel of worden verwerkt tot herbruikbare stoffen voor een lokale kledingmakerij.

We kiezen voor recyclage. We hergebruiken materialen om nieuwe dingen te maken. Goed sorteren is dus heel belangrijk. We halen onze kapotte laptops en smartphones bv. uit elkaar. De zeldzame grondstoffen in de toestellen, gebruiken we opnieuw.

We delen onze kennis om dingen te produceren met de hele wereld. Dat doen we via internet.

We blijven op grote schaal produceren.

Dat is goedkoper en milieuvriendelijker dan lokaal, op kleine schaal te produceren.
We produceren dingen overal ter wereld. Wat je ter plekke niet kan kopen, kan je wereldwijd kopen.

We versterken die globale productie. Zo sluiten we materiaalkringlopen op internationaal niveau.

Internationaal vervoer blijft nodig, maar we maken het milieuvriendelijker:

  • We rijden op duurzame brandstoffen zoals “elektriciteit uit zonnepanelen
  • We verplaatsen ons met de trein en de boot.
  • We kiezen voor zelfrijdende vrachtwagens. Die zijn veiliger en ecologischer.

We produceren lokaal alleen wat we nodig hebben.

We vinden méér produceren en méér consumeren niet nodig. We produceren ter plekke alleen waar burgers om vragen. We kiezen dus voor een lokale maakindustrie.

We printen alleen wat we nodig hebben met 3D-printers.Zo is er ook minder transpprt nodig.

We leggen reclamemakers regels op. Ze mogen burgers niet verleiden om producten en diensten te kopen die ze niet nodig hebben.

"What goes around comes around...[in Betergem's circular economy]."

Studenten USOS, UA, 7 februari 2018

Wat kozen de Betergemse volksvergaderaars?

Ze proberen zoveel mogelijk voedsel en spullen te produceren in Betergem, maar wel voornamelijk met materialen die lokaal beschikbaar zijn. Ook het lokale 'afval' wordt terug hergebruikt als grondstof.
In Betergem kiezen ze ook voor coöperatieve ondernemingen, o.a. in de kringloopeconomie. Dat sluit nauwer aan bij de drang van de Betergemmers naar participatie, niet alleen in de politiek, maar ook in de economie.
Ze importeren zelden nog dingen uit het buitenland per boot, vliegtuig of trein, tenzij dit efficiënter is.
Betergemmers bouwen serres zodat ze veel meer diverse vruchten en groenten kunnen teelten in eigen streek. Indien ze iets niet in Betergem of omstreken kunnen produceren; dan is dat maar zo. 
En natuurlijk wordt er ook volop ingezet op spullen repareren, zodat ze langer meegaan.

Ondernemers uit Oost-Vlaanderen, VOKA, Hamme, 17 mei 2018

 

Inspiratie voor doeners

"Sterk, lokaal, samen!"

Gemeentelijke ambtenaren Jeugdwerk, VVJ vormingstweedaagse 7 maart 2018

Inspiratie voor doeners

Organiseer een Repair Café

Repair Cafés zijn lokale bijeenkomsten waar mensen (samen) kapotte spullen herstellen. Van kleding tot elektro, meubels, fietsen, computers, gebruiksvoorwerpen,... Wil je graag zelf een Repair Café organiseren met de gemeente, of gewoon een groep vrijwilligers, jouw vereniging,...? Kijk hier op de website van Netwerk Bewust Verbruiken hoe je van start gaat.

Repair Café

Lang leve producten: 10 maatregelen voor betere productenVeel bedrijven, organisaties en burgers laten nu al zien hoe producten een langer leven kunnen krijgen. Bedrijven maar ook organisaties in de sociale economie, zoals kringwinkels, geven oude producten en materialen een nieuw leven. Maar ze hebben ook een overheid nodig die ervoor zorgt dat de brede economie mee evolueert. Hieronder doen we tien voorstellen voor een betere levensduur van producten. Door deze te volgen, kan de overheid scoren op drie vlakken: de koopkracht, de lokale economie en het milieu. Tegelijk kan de overheid zichzelf zo bewijzen als een drijvende kracht achter die circulaire economie.

LangLeveProducten

 

Gids voor duurzame aankopen


Je lokaal aankoopbeleid vormt ook een belangrijke hefboom om de economie te stimuleren om meer duurzame en circulaire producten en diensten aan te bieden.Deze website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling biedt een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities. De e-gids richt zich vooral naar aankopers uit overheidsdiensten.

Aankopen

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.