Mobiliteit in Betergem

Mensen en goederen veilig verplaatsen van A naar B  zonder het milieu te vervuilen: dat blijft een uitdaging. Hoe pakken we die uitdaging aan?

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

Mensen mogen een eigen auto of drone hebben, zolang dat het een propere is

We laten klimaatneutrale auto’s bouwen in lichte materialen.

Eigenaars van propere auto’s betalen minder taksen.

Eigenaars van vervuilende auto’s betalen meer taksen.

De overheid voorziet voor voldoende parkeerplaatsen en wegen.

Mensen delen zoveel mogelijk transportmiddelen

Mensen hebben geen eigen auto meer, maar delen de transportmiddelen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld: een (zelfrijdende) auto of een elektrische fiets.

Dienstenbedrijven of autodeelsystemen zijn eigenaar van de transportmiddelen. En ze beheren de websites waarmee je snel vervoer op maat kan boeken.

Mensen die een auto delen, krijgen meer voordelen dan mensen met een eigen auto. Bijvoorbeeld: ze mogen gratis parkeren en krijgen toegang tot autoluwe zones.

Er rijden minder auto’s en daardoor komt er extra ruimte vrij voor groen, fietsostrades en pleinen.

Naadloos openbaar vervoer

We brengen de waaier van de vervoersmogelijkheden samen in 1 gebruikssysteem.   Het systeem volgt je op de voet en leidt je door het meest optimale traject.  Alles staat klaar op elk moment. We stappen snel van het ene transportmiddel op het andere. Bijvoorbeeld: van hyperloop naar de watertaxi naar de automatische hoverboard.

Auto’s zijn niet meer nodig in de stad.

"Hoe collectiever, hoe minder energie/materiaal nodig!  Door de grote schaal kan prijs gedrukt worden."

Sam vzw 4 april 2018

Een conclusie van deze commissies is, dat er meer moet geinvesteerd worden in openbaar vervoer, en dat de verschillende vervoersmodi worden samengebracht in één gebruiksysteem, zodat men zonder moeite overstapt van het ene transportmiddel op het andere.  Het gebruiksgemak is hierin een belangrijke voorwaarde. Andere burgercommissies kiezen voor het inzetten op gedeelde infrastructuur; m.a.w. men kiest voor het gebruik van auto’s en fietsen en niet zozeer voor het bezit.  Door het uitbouwen van het openbaar vervoersysteem en autodeelsystemen, zal er meer ruimte vrijkomen voor o.a. groen en ontmoetingsplekken.  Veel commissies pleiten ook voor het 'verminderen' van de verplaatsingen, zeker in de binnenstad, door de stad efficiënter in te plannen en met de uitbouw van het openbaar vervoer.  

Inspiratie voor doeners

Fietsbeleid

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Hoe stimuleren we werknemers of klanten om de fiets te nemen? 
“Wat is een kwaliteitsvol fietsbeleid?” wil Fietsberaad Vlaanderen een kader scheppen voor lokale besturen die sterk willen inzetten op de verdere ontwikkeling van hun fietsbeleid. 

Fietsberaad

Zet een fietsdeelsysteem op: “Op Wielekes”

Op Wielekes maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem voor kinderen tussen 3 maand en 12 jaar. De kinderfietsen krijgen een plek in een centraal depot. Dit depot wordt een ontmoetingsplek, waar workshops rond veilig verkeer, fietsonderhoud en zelfredzaamheid op de fiets worden aangeboden.  In 2014 lanceerde Netwerk Bewust Verbruiken het pioniersproject Op Wielekes in Ledeberg (Gent). Dat depot werd een succes en telt momenteel een honderdtal abonnees. Sindsdien verschenen er ook Op Wielekes depots in andere plekken van het land.

NBV

Ruilen, kopen en verkopen, weggeven… van fietsen en toebehoren

Kinderen groeien als kool en zijn dus in geen tijd uit hun fiets gegroeid. Nochtans is een fiets op maat de beste garantie om graag te fietsen. Bij elke groeischeut een nieuwe fiets kopen, zien veel mensen niet zitten.

KVLV

 

Opmaak van een autodeelactieplan

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan. Dat plan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale situatie voor de komende 5 jaar (bij voorkeur). Het omvat doelstellingen die meetbaar, ambitieus en realistisch zijn, en concrete maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau (bv. maatregelen op vlak van stadsontwikkeling, coördinatie, combi-mobiliteit, autodelen en bedrijven, delen van het gemeentelijk wagenpark, …).

Autodelen

Delen van het gemeentelijk wagenpark

Autodelen.net maakt in overleg met de gemeente een plan op maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. Bovendien biedt ze inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van communicatie- en promotiecampagnes.

Gemeentelijke vloot delen

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil de Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor het autobezit. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen heel diverse actoren en de Vlaamse overheid. In ruil voor je zelfgekozen acties geven wij je zichtbaarheid en ondersteuning en bekijkt de Vlaamse overheid waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

Green deal

"Multi-Modaal
Combi-Mobiliteit
Mobiliteitshub
Mobiliteitsflexibiliteit"

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.