Voeding in Betergem

We kunnen niet met een wereldbevolking van 8,5 miljard mensen op dezelfde manier blijven eten.  Onze planeet kan de westerse voedingsgewoonten niet voor iedereen voorzien.  Een aantal keuzes dringt zich op!

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

We organiseren onze landbouw kleinschalig en zo puur mogelijk

We werken aan een gezonde bodem. We bewerken de grond op zo’n manier dat we geen onkruidverdelgers of kunstmest nodig hebben.

We kiezen een voedsel dat lokaal geproduceerd wordt, en voor landbouw in de stad.

We eten volgens de seizoenen (dus geen aardbeien meer in de winter).

We betalen een eerlijke prijs voor onze voeding.

Lokale voedselcoöperatieven nemen een deel van de productie op zich.

Vlees en zuivel vormen een aanvulling op een overwegend plantaardig dieet.

We gaan voor gezonde voeding en gebruiken de nieuwste technologie

We halen eiwitten uit zeewier, insecten en bacteriën.

We kweken vlees in lab’s op basis van stamcellen. We slachten geen dieren meer.

We gaan vooruit dankzij GGO-technologie. Daardoor veranderen we de genen van planten en dieren, zodat ze weerbaarder zijn tegen ziektes. Ze bevatten meer mineralen en vitamienen.

We produceren op grote schaal, in gestapelde velden en grote hallen. Dan blijft het betaalbaar.

We verspillen geen voedsel

We laten onze voeding zoveel mogelijk lokaal produceren, waardoor het ook makkelijker te controleren is.

Het voedsel moet minder ver reizen.  Daardor gaat er minder verloren.

We gebruiken energiezuinige methodes om voedsel te bewaren, zoals pekelen, inleggen …

We verwerken álle delen van een groente. We gooien zo weinig mogelijk weg.

Landbouw en voedselbewaring wordt een verplicht schoolvak voor jongeren op school. Ze kweken ook zelf bijvoorbeeld kruiden en groenten.  

Voedsel brengt mensen bij elkaar!

Voeding ligt mensen nauw aan het hart. Ze kiezen eerder voor een productiewijze 'back to basics'.  En zien zich terug meer zelf aan de slag gaan met het kweken van groenten.  De technologische trends worden amper in overweging genomen om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden.  Nee, eerder zet men in op lokale productie, kleinschalig, waarbij onbenutte ruimte moet worden gebruikt om voedsel te kweken.  Leren over voedsel en het kweken ervan zou een verplicht leervak moeten zijn op school.  Verder denken de leden van de volksvergadering dat dierlijke producten maximaal moeten vervangen worden door plantaardige eiwitten, is seizoensgebonden consumptie belangrijk en de zorg voor een vruchtbare, gezonde bodem.  Om die bodem gezond te houden dienen de boeren een eerlijke prijs voor hun producten te ontvangen.

Voedsel mag niet verloren gaan; bewezen bewaartechnieken moeten terug meer aandacht krijgen, omdat ze energie-zuinig zijn.  Lokale productie zou voedselverliezen vermijden, een betere afstemming is dan mogelijk.

 

Minder jobs in transport door lokale productie, gecompenseerd door meer jobs in de voedselproductie!

Oxfam, Antwerpen, 18 juni 2018

Inspiratie voor doeners

Een echt duurzaam voedselbeleid voor alle gemeenten

Voedsel Anders schuift als beweging voor agro-ecologie in Vlaanderen drie actiepunten naar voren waar steden en gemeenten dringend werk van moeten maken. Door deze punten op te nemen in bestuursakkoorden, maken we samen werk van een écht duurzaam voedselbeleid.

Voedsel Anders

Voedsel van bij ons

Gemeentebesturen hebben zelf heel veel troeven in handen om de Korte Keten in hun grondgebied te stimuleren, te promoten en te doen groeien. Deze gids legt je uit hoe je dat kunt aanpakken en hoe het Steunpunt Hoeveproducten je daarbij kan helpen. Het is geen pasklare handleiding, wel een bron van inspiratie met heel wat laagdrempelige tips én goede praktijkvoorbeelden.

Steunpunt Korte Keten

De voedselraden. Naar een democratisch beheer van voedselsystemen ?

Het doel van de Voedselraden bestaat erin het bestuur van voedselsystemen te democratiseren door de verschillende spelers (overheden, vertegenwoordigers van producenten, private sector, sociale partners) te betrekken bij het beslissingsproces.
Deze nota van FIAN biedt meer informatie over de context waarin de voedselraden tot stand kwamen, hun voornaamste kenmerken.

Fian

Praktijkboek voedselverlies

Wat kunnen lokale besturen doen rond het thema voedselverlies? 20 mogelijke acties en inspirerende voorbeelden van andere Vlaamse steden.

Netwerk rond voedselverlies

Actie voor de bijen

Het gaat niet goed met de bijen in Vlaanderen. Ze sterven massaal door onder andere te weinig voeding (bloemen en planten) en nestgelegenheid. In deze fiche vind je enkele tips om met je vereniging de bijen te helpen!

KVLV

Schooltuintjes, openbare ruimtes benutten voor voedselproductie

Mol, 2 september 2018

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.