Wat is Betergem?

Betergem 2038 is de stad van toekomst. Hoe ziet het leven er dan uit? Hoe zullen we wonen en werken? Wat zullen we eten? Wat met onze leefomgeving? Zijn er kansen voor iedereen?
Om deze en andere vragen te verkennen, namen Vlaanderen Circulair en TransitieNetwerk Middenveld meer dan 1500 Vlaamse burgers mee op reis doorheen deze fictieve stad via een workshopformule. 
Samen tekenden zij hun dromen uit voor de duurzame stad waarin zij willen wonen over 20 jaar. Die droombeelden voor Betergem vind je op deze website.
 

Met deze reeks workshops beoogden Vlaanderen Circulair en TransitieNetwerk Middenveld om transitiethema’s en circulaire economie dichter bij de burger te brengen vanuit een positief toekomstperspectief en mensen warm te maken om stappen te ondernemen zoals bv. het aanspreken van een lokale kandidaat-beleidsmaker over hoe zij hun eigen duurzame stad of gemeente zien.

De workshop in een notedop
De Volksvergadering Betergem 2038 is een animatieve en interactieve workshop van een tweetal uur waarbij minimum een 30-tal deelnemers in de huid kruipen van volksvertegenwoordigers in het jaar 2038. 
Eerst krijgen ze een visuele rondleiding door deze ietwat futuristische stad om hen onder te dompelen in het jaar 2038 en los te koppelen uit onze huidige leefwereld.  
Als lid van een burgercommissie nemen ze elk een uitdaging voor Betergem in 2038 in handen. Het gaat over voeding, wonen, werken... maar ook hoe we onze economie en ons geld inzetten. Samen komen ze tot oplossingen voor Betergem.
Die oplossingen bespreken ze nadien met mensen uit hun Betergem-wijk.
Daar komen alle stukjes van de puzzel samen tot één gedragen toekomstbeeld voor de stad.

Brugge wordt Betergem, 13 november 2018

De deelnemers
De workshop werd geboekt door een waaier van organisaties, gaande van lokale vakbondsafdelingen tot OCMW’s, lokale overheidsdiensten, ondernemersorganisaties, diverse gemeentelijke adviesraden (GROS, Solidariteitsraad, klimaatcoalities…), middelbare en hogescholen of universiteiten.
Lokale middenveldorganisaties zoals Repair Cafés, Oxfam Wereldwinkels, VormingPlus afdelingen en andere socio-culturele verenigingen werden tevens aangemoedigd om samen de handen in elkaar te slaan om een lokale workshop in te plannen voor inwoners van hun gemeente of stad en samen hierrond promotie te voeren.

Ook al was het voor deze lokale organisatoren niet altijd evident om mensen in grote getallen uit hun zetel te krijgen voor een dergelijke activiteit, niettemin werkten in totaal meer dan 1500 deelnemers mee aan deze workshops.
De inhoud en methodiek van de Volksvergaderingen kon bovendien rekenen op een grote tevredenheid van de deelnemers. Velen stelden zich wel de vraag wat er dan zou gebeuren met al hun ideeën.

En waar leidde dit toe?
Deelnemers namen hun ideeën al mee in gesprek met hun lokale kandidaat-beleidsmakers naar aanloop van de lokale verkiezingen. 
Maar door hun ideeën op deze website te bundelen geven we deze net verkozen lokale mandatarissen de mogelijkheid om deze toekomstdromen van Vlaamse burgers te exploreren en zich zo te laten inspireren over hoe een duurzame gemeente er kan uitzien.
Ze kunnen hier ook handvaten vinden per thema om er concreet werk van te maken.
Want de toekomst begint nu!

Heb je zelf interesse om een Betergem workshop te organiseren?
Ontdek hier hoe je een begeleider kan boeken of zelf met het materiaal aan de slag kan.

 

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.