Cultuur in Betergem

Er moet cultuur zijn in Betergem. Maar wie moet dat betalen?

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

Wie betaalt, beslist

De overheid geeft geen subsidies aan de cultuursector. Burgers en bedrijven investeren zélf in cultuur. In ruil moeten ze minder belastingen betalen.

We kiezen dus zelf welke culturele activiteit we steunen, bijvoorbeeld: een museum, een film, een theaterstuk of een muziekgroep.

Iedereen wordt kunstenaar! Met nieuwe technologieën kan elke burger zelf kunst maken

Bijvoorbeeld:

Met 3D-printers printen we eigen juwelen of beeldhouwwerken.

Met gratis software kunnen we zelf makkelijk van alles maken en delen met iedereen over het hypernet.

Met nanotechnologie vergroten we onzichtbare details uit. Dat ziet eruit als kunst, bijvoorbeeld: een druppel water die opspat. (Een nanometer is een miljardste van een meter.)Via het hypernet werken kunstenaars over heel de wereld samen

Zelfs computers worden kunstenaars! Met artificiële intelligentie kunnen computers, zonder hulp van de mens, kunst maken. Bijvoorbeeld: een liedje of een boek schrijven.

Er bestaan geen grote musea meer.

De overheid promoot cultuur

Cultuur maakt de samenleving beter. Het brengt mensen samen en toont hoe je socialer en duurzamer kan leven. Daarom vindt de overheid cultuur belangrijk.

De stad zorgt voor een groot en betaalbaar aanbod in elke wijk. Zo kunnen alle burgers deelnemen aan culturele activiteiten.

De elektrische cultuur-mobiel komt tot in elke wijk

Mechelen, 14 juni 2018

Cultuur is één van de pijlers van de maatschappij

Er zijn slechts een aantal burgercommissies, die zich gebogen hebben over de toekomst van 'cultuur'.  Ze omschrijven cultuur als een basisrecht voor de samenleving en de democratie. Belangrijke randvoorwaarden zijn burgerparticipatie en diversiteit van het aanbod. Cultuur moet inclusief zijn, elke burger moet zijn gading vinden in het aanbod.  De overheid financiëert in grote mate, de cultuursector heeft de vrijheid om inhoudelijk te beslissen.  

Inspiratie voor doeners

TOOLKIT voor een duurzame cultuur-, jeugd- en mediasector


Op Cultuurzaam.be verzamelt Pulse TransitieNetwerk Cultuur Jeugd en Media een reeks instrumenten die kunnen helpen het energieverbruik en CO2-uitstoot de cultuur-, jeugd- en mediasector te drukken. Naast bijvoorbeeld verschillende CO2-calculators, kan je er ook een eco/checklist voor gebouwen of kunstpraktijken vinden, een bankwijzer of nog een afvalchecklist. Ook lokale overheden vinden hierin tools die ze kunnen aanreiken aan jeugd- en cultuurorganisaties binnen hun grondgebied om het lokale duurzaamheidsbeleid mee te ondersteunen.

Pulse

Duurzame festivals en evenementen? Van trend naar bewuste beleidskeuze! 

De GroenEventscan is een online tool die helpt om duurzame keuzes te maken voor een evenement.  Tips voor mobiliteit, energie, water, afval, catering, ruimte, maar ook voor informatie rond wetgeving en subsidiëring kan je hier terecht.

Ovam

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.