Werken in Betergem

We blijven werken in Betergem. Maar wat betekent ‘werken’ in de toekomst?

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

Mensen worden hun eigen baas. Ze werken als zelfstandige en niet als werknemer

Mensen bieden hun diensten aan volgens hun eigen talenten. Iedereen heeft verschillende talenten. Zo wordt al het werk in de samenleving gedaan.

Mensen kiezen als zelfstandige wanneer ze willen werken. Willen ze loopbaanonderbreking nemen? Dat kan, op eigen risico.

Mensen kiezen zelf hoeveel ze willen sparen voor hun pensioen.

Mensen krijgen een basisinkomen. Wie daarnaast nog voltijds wil werken, werkt maar 24 uur per week

Iedereen krijgt een basisinkomen. Dat betalen we door nieuwe belastingen en door bestaande uitkeringen te verminderen. Mensen hoeven dus niet te werken, maar mogen dat wel als ze extra inkomen willen.

Wie extra wil werken, moet minder werken dan nu. Meer jobs gebeuren door computers. Daardoor hoeven we niet meer dan 24 uur per week te werken.

We organiseren het werk anders. Er komen minder leidinggevenden. Werknemers worden meer eigen baas

Werknemers weten beter dan hun bazen hoe ze hun werk moeten organiseren. Wie zijn werk zelf mag invullen, heeft meer zin om te werken.

Er zijn zo weinig mogelijk leidinggevenden. Werknemers nemen in ruil meer verantwoordelijkheid op. Ze werken in teams waarin iedereen gelijk is. Ze verdelen het werk onderling.

Werknemers kiezen zelf wanneer ze werken. Er zijn geen vaste werktijden meer. Zo kunnen ze privé en werk makkelijker combineren. Ook dat zorgt ervoor dat ze meer zin hebben om te werken.

"Herwaardering van handenarbeid!"

Vilvoorde, 6 september 2018

Werk-voorkeuren

De burgers kiezen duidelijk voor een andere manier van werken.  Heel veel burgercommissies pleiten voor een basisinkomen en meer vrijheid om de werktijd -en het engagement zelf te bepalen.  Ieder bepaalt zijn loopbaantraject.  We werken op maat en volgens onze talenten.  Zo denken ze een rechtvaardig inkomen te kunnen garanderen.  En een evenwichtig leven.

Sommige kiezen voor een basisinkomen onder voorwaarden van sociale participatie.

Dankzij de trend van de digitalisering zullen veel jobs geautomatiseerd worden en andere sterk vereenvoudigd; dus de efficiëntie vergroot en de werktijd kan gereduceerd worden.  Arbeid zal opnieuw ge-herdefiniëerd worden.

De burgercommissies geloven niet echt in het zelfstandige werken, en ook niet in een team zonder leidinggevende.

 

"Minder bureaucratie, minder administratie, minder kantoren, minder papier, met een rechtvaardige belasting."

Mechelen, 14 juni 2018

Inspiratie voor doeners

Werknemersparticipatie; ook voor lokale besturen


Arbeid & Milieu vzw wil de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving versnellen, via samenwerking met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld. Ze zet o.a.in op de verduurzaming van de werkvloer via werknemersparticipatie.
A&M zet zelf trajecten op bij lokale besturen, bedrijven en organisaties allerlei om geëngageerde werknemers te begeleiden om bv. circulaire principes in te voeren in hun organisatie, of om samen energie te besparen op de werkvloer.

A & M

Wat kunnen coöperaties betekenen voor lokale besturen?


Deze nota van Coopkracht beoogt lokale besturen te inspireren rond de meerwaarde die coöperaties kunnen bieden in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd hoe coöperaties concreet bijdragen aan de SDG-agenda en op welke manier lokale besturen en coöperaties kunnen samenwerken.

Coöperatief Vlaanderen

Actie-onderzoek 30-uren week


De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel, het expertisecentrum Kind&Samenleving en arbeidsinnovator Flanders Synergy onderzoeken de impact van de kortere werkweek op de collega’s, op de organisatie Femma èn op de samenleving.  Dit doen ze door de tijdsbesteding op en naast het werk in kaart te brengen, zowel voor als na de invoering van de 30-urenwerkweek.

Onderzoek VUB

"Iedereen werkt, met een kortere werktijd en een volwaardig basisloon."

VMM, Dint-Denijs-Westrem, 28 juni 2018

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.