Wonen in Betergem

Er zijn steeds meer mensen op de wereld. Dus moeten we de ruimte in de stad goed gebruiken. Het is geen goed idee om alles vol te bouwen. Er is plaats nodig voor groen en openbare ruimte, en plaats om voedsel te produceren. Er zijn ook meer alleenstaanden, meer ouderen en meer anderstaligen.  Hoe wonen we het best?

Drie toekomstscenario's als basis voor debat:

We bouwen geen alleenstaande woningen meer. Die nemen te veel groen en ruimte in.

We vragen bouwbedrijven om kleine en aantrekkelijke studio’s en appartementen te bouwen. 

We bouwen meer hoge appartementsgebouwen die het milieu niet vervuilen met de nieuwste technologie. 

Gebouwen worden zo gebouwd dat ze veranderbaar zijn doorheen de tijd.  Bijvoorbeeld: kantoren worden woningen.  De binnenruimtes kan je makkelijk aanpassen volgens de behoeften van de bewoners.

Mensen hoeven geen eigen grond of eigen woning te bezitten. We focussen op wooncoöperatieven. In die vereniging bezitten, beheren en onderhouden burgers samen de woningen

We geven gronden in erfpacht aan wooncoöperatieven. Die coöperatieven laten hun leden daar wonen. In ruil betalen de leden elk jaar een vast bedrag voor de huur van de grond. Dat is veel goedkoper dan zelf een grond te kopen.

De coöperatieve bouwt degelijke woningen met zoveel mogelijk gemeenschappelijke ruimtes, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk tuin en een wasplaats,… De coöperatie zorgt voor een woning die past bij je woonbehoeften in elke levensfase.

Onze focus ligt op verschillende manieren van samenwonen.

We maken de regels rond ruimtelijke ordening en bouwmaterialen minder streng

Iedereen mag zelf een huis bouwen (zoals “Tiny Houses”, zeer kleine, soms mobiele woningen.)

Iedereen mag extra constructies plaatsen. Bijvoorbeeld op daken van bedrijven, in tuinen van verkavelingen en op onbebouwde gronden.

Zo bouwen we op korte tijd veel extra woningen, zonder grote kosten voor de overheid.

"Wonen en werken in een gezonde omgeving waar we als consument met respect voor het milieu kunnen samenleven en terugvallen op zorg voor elkaar."

ABVV Senioren, 30 november 2017

De coöperatieve gedachte en de sociale cohesie zijn belangrijke keuzes die gemaakt worden in het woon-beleid van Betergem.  Co-housing wordt dikwijls naar voor geschoven.  Burgers willen duidelijk zelf participeren in het nieuwe wonen.  Het zelf bezitten van een grond of woning lijkt minder belangrijk, er worden daarentegen eerder duurzame aspecten vermeld zoals het modulair en aanpasbaar bouwen, wonen in kleinere eenheden en andere.  De idee om volop in te zetten in appartementsbouw om groene ruimte te besparen, is amper gekozen als toekomstbeeld.  Ook het minder streng maken van de regels om makkelijk extra woon-ruimte bij te creëren, zoals bijvoorbeeld het bij-bouwen op bestaande constructies of het bijplaatsen van modules in tuinen, wordt amper als een toekomstpiste gezien.

BBL bootcamp, 28 augustus 2018

Inspiratie voor doeners

Bouwmeester Scan


De Bouwmeester Scan is een onderzoek op maat om gemeenten te helpen een goed doordacht beleid op vlak van ruimtelijke ordening te voeren. Een team van experten maakt een diagnose en stelt de gemeente een stedenbouwkundige behandeling voor. Liefst zestig gemeenten schreven zich in, de eerste tien ontvingen al hun eindrapport.

Bouwmeester scan

 

Samenhuizen in je lokaal beleid


Nog steeds blijft het op de hoogte brengen van ambtenaren en mandatarissen van de thematiek rond allerlei vormen van samenhuizen, bijhorende knelpunten en aanbevelingen een belangrijk werkpunt voor de vzw Samenhuizen. In 2012-2013 lanceerde Samenhuizen vzw daarom een folder voor steden en gemeenten "Samenhuizen in je lokaal beleid".

Samenhuizen

 

Draaiboek projectoproepen gemeenschappelijk ecowonen

Gemeenschappelijk eco-wonen zit in de lift, en met reden. Deze manier van wonen kan een antwoord bieden op een aantal actuele uitdagingen. Als lokale overheid of huisvestingsactor heeft u de sleutels in handen om dit soort woonprojecten mogelijk en succesvol te maken. Dit draaiboek is opgesteld door Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu als een handleiding om u hierin te begeleiden.

Eco-samenhuizen

 

Recepten voor een klimaatneutrale kernversterking Limburg

Met het leertraject ‘klimaatvriendelijke kernversterking’ ging de Provincie Limburg samen met de Limburgse steden en gemeenten en gesteund door Bond Beter Leefmilieu en Dubolimburg op zoek naar oplossingen die getest zijn in de praktijk. De beste daarvan werden gebundeld in dit receptenboek.

BBL e.a.

"100% modulair, duurzaam populair!"

Droombeelden voor een Betergemse wijk

Algemene inspiratie rond transitie

Hoe kan je het lokaal beleid sociaal-rechtvaardig, duurzaam en participatief maken?


Hier vind je de ideeën en voorstellen van beweging.net

Beweging.net

 

De toekomst in lokale handen


Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid. 

Gemeente voor de toekomst

De transitie naar een regeneratieve economie

Kate Raworth

donut economie

Plannen voor plaats

Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. 

https://vimeo.com/316377594

‘Iedereen verandert – nu wij nog’ - Hans Vermaak

We veroorzaken dagelijks verandering. En we ondergaan het ook dagelijks. Iedereen verandert dus – zij het niet altijd succesvol. 
Het boek ‘Iedereen verandert – Nu wij nog’ laat in drie delen zien hoe je in je directe omgeving het verschil maakt, hoe je de rest van de organisatie in een verandering meeneemt en hoe je zelf stevig genoeg in je schoenen staat om beide met succes te doen.  Veranderkunde

Een initiatief van:
Transitienetwerk MiddenveldVlaanderen Cirulair

Medegefinancierd door FIDO en OVAM


Deze website biedt een staalkaart en een terugblik op de Betergem-workshops. De geciteerde stellingen en conclusies zijn louter debatmateriaal en output uit de workshop-gesprekken. Ze vertegenwoordigen geenszins standpunten van de organisatoren.